บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งเน้นที่จะส่งมอบวิธีการก่อสร้างอาคาร ในระบบ PEB (PRE_ENGINEERED
BUILDING SOLUTIONS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PROSTEEL” ซึ่งทันสมัย ล่ำหน้าทางด้านวิศวกรรม จากแนวคิดในการก่อสร้าง
ที่จัดได้ว่ามีความหลากหลายในการออกแบบและก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้การ
บริการที่ครบวงจร ได้ความคุ้มค่า ได้ความรวดเร็ว ได้การดูแลที่ดีตลอดจนความมั่นใจในการก่อสร้าง
 


 

 

     อีกทั้ง บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถให้บริการทางด้านวิศวกรรมเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ตลอดการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนก่อสร้างและออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบงานฐานราก คานและพื้นคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างเหล็ก การจัดทำรายการคำนวณ การจัดทำแบบ
เพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง การผลิตที่โรงงาน การติดตั้งอังเคอร์โบลท์ การติดตั้งโครงสร้างเหล็กทั้งหมด การรับประกัน
และการบริการหลังการขาย โดยทีมวิศวกรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างมากกว่า 10 ปี
 
 
 
 

 

 บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก
เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย

          “WE WILL BE THE LEADER OF STEEL BUILDING COMPANY IN ORDER TO CHALLENGE AND
CHANGE THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THAILAND”
 
 
 
 
 
บริษัท โปรสตีล (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กที่มากกว่าคุณภาพและบริการแก่ลูกค้า
“WE INTEND TO PROVIDE THE STEEL BUILDING SOLUTIONS WITH THE BEYOND QUALITY AND SERVICE TO CUSTOMER”
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by MakeWebEasy.com